Συνδιοργανωτές

Αθλητική Ακαδημία Χαλκίδας

Υπό την αιγίδα

Δήμος Καρύστου

Μέγα χορηγοί

A.G.E Travel Group
Deloitte

Χορηγοί

Υποστηρικτές

Χορηγοί επικοινωνίας

Εθελοντικές ομάδες

Υγειονομική κάλυψη

Διαβάστε τα τελευταία νέα του AGT