ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

<<ARMENO GATE TRAIL RACE 2022>>


ΣΑΒΒΑΤΟ 28.05.2022

 • 16:00 μμ
  Άνοιγμα γραμματείας για παραλαβή chip και BIB Number στο Aktaion Café (1Ος Παραλιακός Νέων Στύρων).
 • 20:30 μμ
  Κλείσιμο γραμματείας.


ΚΥΡΙΑΚΗ 29.05.2022

 • 07:00 πμ
  Άνοιγμα γραμματείας για παραλαβή chip και BIB Number στην εκκίνηση του αγώνα.
 • 09:45 πμ
  Κλείσιμο γραμματείας.
 • 09:45 πμ
  Τεχνική ενημέρωση.
 • 10:00 πμ
  Εκκίνηση Ορεινού Αγώνα 28 χλμ.
 • 10:15 πμ
  Εκκίνηση Ορεινού Αγώνα 11 χλμ.
 • 10:30 πμ
  Εκκίνηση Ορεινού Αγώνα 6 χλμ.
 • 12:45 πµ
  Αναµενόµενη ώρα άφιξης πρώτου δροµέα του µεγάλου αγώνα.
 • 13:00 μμ
  Απονομές.
 • Χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα των 28km : 7 ώρες
 • Χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα των 11km : 4 ώρες