Προτεινόμενα καταλύματα

Delfini Beach Hotel
Τηλ. 2224041210
Egilion Hotel
Τηλ. 697 644 8471


Venus Beach Hotel
Τηλ. 22240 41226


Castello Rosso
Τηλ. 22240 41547


Akteon Hotel
Τηλ. 22240 41261


Saint George Hotel
Τηλ. 22240 41810